DISSENY I IMPRESSIÓ 3D

En Forpal som conscients que la indústria està en una evolució constant. Per això, el nostre objectiu és ser pioners en la producció de peces finals i funcionals a nivell industrial per mitjà de la fabricació additiva.

Oferim un servei integral de disseny i optimització de productes per a la posterior impressió 3D en materials tècnics. D'aquesta manera, ens proposem canviar el paradigma i demostrar que aquest tipus d'impressió no és només per a prototips sinó també per a peces finals.

Alguns dels avantatges d'aquesta tecnologia són:

  • Evitar llargs temps i alts costos que requereix un motlle d'injecció.
  • Possibilitat de realitzar modificacions de disseny i en un "clic" canviar el producte final.
  • Optimització de la producció ja que el que era un encaix, amb aquesta tecnologia es pot realitzar en una sola peça.
  • Flexibilitat i llibertat en el disseny de peces i components ja que no hi ha limitacions de producció, tot el que s'imagina es pot produir tant una unitat com a grans sèries.
  • Possibilitat d'impressió amb materials per contacte amb aliments.
  • Peces mes lleugeres i funcionals, això porta tant a la reducció de pes del producte final com a l'estalvi energètic si hi ha peces mòbils, ja que s'invertirà menys energia en el seu moviment.
  • Producció neta i sostenible ja que no hi ha malbaratament de materials.